/

 

 

Oncologische fysiotherapie

Oncologische fysiotherapie is gericht op het verminderen en/ of voorkomen van klachten zoals pijn, spanningsklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. Oncologische fysiotherapie wordt ook vaak oncologische revalidatie genoemd, omdat het doel uiteindelijk is om u te begeleiden tijdens uw revalidatie van de ziekte kanker en de bijwerkingen van de medische behandeling. De behandeling bestaat uit oefentherapie die waar nodig aangevuld kan worden met andere fysiotherapeutische behandelvormen.

Er zijn verschillende vormen van oncologische fysiotherapie

·       Revalideren voorafgaand aan behandeling of operatie

De ervaring heeft ons geleerd dat trainen voorafgaand aan de behandeling of operatie ervoor zorgt dat men minder kracht en conditie verliest. En bovendien vermindert dit het risico op bepaalde complicaties die tijdens en na de behandeling of operatie kunnen ontstaan.

·       Revalideren tijdens de behandeling

Revalidatie zorgt ervoor dat u zo weinig mogelijke last heeft van de behandeling voor kanker. Door regelmatig te bewegen blijft u beter in conditie en heeft u minder last van vermoeidheid en andere mogelijke bijwerkingen van de behandeling.

·       Revalideren na afloop van de behandeling of operatie

Ook als u klaar bent met de behandeling kunnen er nog klachten aanwezig zijn die u beperken in dagelijkse bezigheden of het kunnen re-integreren op de werkvloer belemmeren.

·       Revalideren als u niet meer kunt genezen

Als u niet meer kunt genezen van kanker, draagt revalidatie eraan bij dat u zich zo goed mogelijk voelt. De revalidatie is er op gericht om klachten te voorkomen of te verminderen. Zo kunt u zo veel mogelijk blijven doen wat u gewend bent.


Onderzoek heeft aangetoond dat oncologische fysiotherapie een positieve invloed heeft op;

-       kwaliteit van leven

-       pijnvermindering

-       vermoeidheid

-       herstel van belastbaarheid

-       snellere terugkeer op de werkvloer

-       en sneller kunnen hervatten van dagelijkse bezigheden

-       verbeterde nachtrust

-       mentale en fysieke verbetering.


Opzet van de oncologische fysiotherapie

U start met een intakegesprek.

Hierbij vinden verschillende metingen plaats en bespreekt u samen met de oncologiefysiotherapeut uw doelen.

Op basis hiervan wordt een beweegprogramma opgesteld van 3 tot 6 maanden en vindt meestal in groepsverband plaats. Dit wordt echter altijd individueel bepaald.

Dit beweegprogramma bestaat uit;

  • twee keer per week trainen van uw conditie en spierkracht.
  • waarbij u uw eigen schema volgt, ook al traint u in groepsverband.
  • uw conditie en kracht worden via uw schema goed in de gaten gehouden en waar nodig aangepast.
  • na afloop vinden een eindmetingen plaats en wordt besproken of de vooraf gestelde doelen zijn behaald.
  • tot slot wordt er een vervolgplan besproken.


Wat kan en mag u zelf doen?

Elke vorm van bewegen is goed voor uw conditie. U kunt zelf aan de slag. Neem bijvoorbeeld eens vaker de trap in plaats van de lift. Sporten kan ook. Kies dan een manier van bewegen waarbij u nog gewoon kunt praten en niet buiten adem raakt. Pas vooral in het begin op dat u niet over uw grenzen gaat! En of u nu wandelt, fietst, danst of zwemt: het belangrijkste is dat u er plezier in heeft. 

Verwijzing/ vergoeding
U heeft in alle gevallen een verwijzing nodig van uw behandelend specialist of huisarts. Oncologie revalidatie wordt vaak helemaal of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering. Neem voor informatie en vragen hierover eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Oedeem en kanker
Naast de bovenstaande klachten kan door de gevolgen van de ziekte of de behandeling zwelling ontstaan in het lichaam, hiervoor kan oedeemtherapie geïndiceerd zijn. Voor meer informatie over oedeemtherapie kunt u op het onderstaande link klikken.


Voor meer informatie over oncologische fysiotherapie en oedeemtherapie verwijzen wij u naar www.NVFL.nl . Voor algemene informatie over de verschillende vormen van kanker en behandelmethodes kunt u kijken op www.kanker.nl.


 
Opbellen